Αφρώδη υλικά

Η Sal-co εισάγει & επεξεργάζεται αφρώδη υλικά, μεγάλων εταιριών του εξωτερικού. Διαθέτει πλήρη γκάμα ποιοτήτων με διαφορετική πυκνότητα, σκληρότητα και επαναφορά, καθώς επίσης καινοτόμες ποιότητες με εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως i-FOAM (memory foam με θερμορρυθμιστικές ιδιότητες), WATERLILLY (σειρά από αφρώδη υλικά με βάση το νερό όπως το GAIA), ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΑ, LATEX talalay κτλ. Έτσι, είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών τις, παρέχοντας τους τις πλέον κατάλληλες λύσης και τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και τιμής.