Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αερογέφυρα Ν.Μαγνησία,Περιοχή Β ΚΤΕΟ
Τ.Θ 1564, Τ.Κ. 570 08, Ιωνία Θεσ/νίκη
Tηλ: 2310 780.280, Fax: 2310 574999
mail: salco@sal-co.gr

Καταστήματα Matt-Royal
Αδριανουπόλεως 16 & Αιγαίου γωνία
T.K. 55133, Θεσ/νίκη, Τ: 2310 410.711

Capital Trade Center
(δίπλα από Mediterranean Cosmos)
Λαέρτου 22, T.K. 55535, Θεσ/νίκη
Τ: 2310 028.666

Π.Συνδίκα 60Β, Τ.Κ. 542 48, Θεσ/νίκη
Τ/F: 2310 862.806

E-mail: info@matt-royal.gr